Προκηρύξεις
29 Οκτωβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 17:00»