Προκηρύξεις
26 Ιουνίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των τάσεων & συγκριτική αξιολόγηση των θυγατρικών του Υπερταμείου

Τελευταία Ενημέρωση 5/7/2024

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών έως την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 και ώρα 17:00 Αθήνας.

Τελευταία Ενημέρωση 12/7/2024

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών έως την Τρίτη 23/7/2024, ώρα 17:00 Αθήνας.