Προκηρύξεις
8 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία

Διευκρινίζεται ότι οι παράγραφοι 4.2 & 5 αναφέρονται στο ISO 9001:2015.