Προκηρύξεις
22 Δεκεμβρίου, 2023

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης προς την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με το Δ.Σ. της ΕΕΣΥΠ & των Θυγατρικών»