Προκηρύξεις
1 Αυγούστου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση :

« Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 Αθήνας. Αριθμός Αρχικής Προκήρυξης στην EΕ S: 2022/S 146-418346. Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης στην EE S: 2022/S 169-479704».