Προκηρύξεις
7 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την περίοδο από 01.11.2021 έως 31.10.2023

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00.