Προκηρύξεις
6 Ιουνίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («Υπερταμείο») με αντικείμενο «Στρατηγική και πλαίσιο λειτουργίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία