Προκηρύξεις
19 Ιουνίου, 2017

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 17:00.» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης Παράρτημα Α – Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης Παράρτημα Β – Απόδειξη αντασφαλιστικής κάλυψης