Προκηρύξεις
30 Απριλίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE PROVISION OF ADVISORY EXPERT SERVICES FOR THE ASSESSMENT OF ATTRACTING A STRATEGIC INVESTOR FOR HELLENIC SALTWORKS S.A.

Διευκρίνιση 21/05/2024

The letter of guarantee shall be issued following the selection of the advisor and shall be submitted together with the agreement.