Νέα
22 Φεβρουαρίου, 2023

Πρώτη εταιρική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο δημοσίευσε την πρώτη του εταιρική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία προετοιμάστηκε με βάση τα πρότυπα GRΙ 2021 και τις συστάσεις TCFD για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις 10 θεμελιώδεις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN SDGs). Στην Έκθεση συμπεριλαμβάνονται επίσης τα αποτελέσματα της πρώτης Ανάλυσης Ουσιαστικότητας του Υπερταμείου που διεξήχθη το 2022.

Το Υπερταμείο, κατέχοντας διπλό ρόλο ως εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αλλά και ως επενδυτής, προχωρά με την εφαρμογή στρατηγικής βιωσιμότητας και στοχεύει ενεργά στην ενσωμάτωση των θεωρήσεων ESG στην καθημερινότητα της λειτουργίας του ίδιου αλλά και των θυγατρικών του. Μέσω της προετοιμασίας και δημοσίευσης της πρώτης Έκθεσής Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Υπερταμείο συμμετέχει και προωθεί την υπεύθυνη και συστηματική γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν σε μεγέθη μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά και στις επιδράσεις ή/και επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας οργανισμός μέσω της λειτουργίας του σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG).

Ειδικότερα, το Υπερταμείο με έτος βάσης το 2021, πραγματοποίησε μέτρηση του ανθρακικού του αποτυπώματος για Εκπομπές Πεδίων 1 και 2, έγινε υπερήφανο μέλος του δικτύου One Planet SWF (Sovereign Wealth Funds) και υποστηρικτής των συστάσεων TCFD. Επίσης, έχει προετοιμάσει και δημοσιεύσει Έγγραφο Προσδοκιών με θέμα την Κλιματική Αλλαγή απευθυνόμενο στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού του Σχεδίου 2022 – 2024, το Υπερταμείο παρακολουθεί την εξέλιξη του Trust Index που αφορά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, ενώ προχωρά και στην εφαρμογή έργων πιλότων με επίκεντρο τον πελάτη – πολίτη σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες του. Περαιτέρω, σημειώνεται πως η Ελλάδα, μέσω του Υπερταμείου, κατατάχθηκε στην 28η θέση μεταξύ 100 χωρών, επιτυγχάνοντας βαθμολογία GSR 60% στον Παγκόσμιο Πίνακα Αποτελεσμάτων SWF του GSR που αξιολογεί την πρόοδο που σχετίζεται με τη διακυβέρνηση και την ανθεκτικότητα των κρατικών επενδυτικών ταμείων.

Στην εισαγωγική της σημείωση στην έκθεση, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας του Υπερταμείου, κ. Ανθή Τροκούδη, επισημαίνει: «H πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό ορόσημο για το Υπερταμείο. Αντικατοπτρίζει τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε θετικές επιδράσεις, τόσο στην κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και στο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης, όπου δεσμευόμαστε στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζουμε τα σχόλια επάνω σε αυτή την έκθεση και τα αποτελέσματά της από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς εργαζόμαστε με στόχο τη συνεχή βελτίωση».