Νέα
22 Οκτωβρίου, 2023

Το project καταγραφής για 36.000 ακίνητα του δημοσίου

Συνέντευξη του Γρηγόρη Δ.Δημητριάδη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Αποκαρδιωτική χαρακτηρίζει την εικόνα των ακινήτων του Δημοσίου που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του αποκαλύπτει πως το 47% των πρώτων 500 ακινήτων που αποπειράθηκε η ΕΤΑΔ να καταγράψει δεν μπορούν να εντοπιστούν ή είναι καταπατημένα.

Ο ίδιος δηλώνει την αποφασιστικότητα του Υπερταμείου να προχωρήσει στην καταγραφή των 36.000 ακινήτων του Δημοσίου και στη συνέχεια στην αξιοποίησή τους. Ο CEO μιλά επίσης για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στις ΔΕΚΟ.

Υπερταμείο: Μέρισμα ρεκόρ από τις ΔΕΚΟ

Ο κεντρικός στόχος της διοίκησης του Υπερταμείου είναι η μετεξέλιξή του σε Sovereign Wealth Fund στα πρότυπα αντίστοιχων funds σε άλλα κράτη. Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του σχεδίου;

«O μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF) είναι ένα εγχείρημα σύνθετο που απαιτεί προσεκτικά βήματα, συνεννόηση και διαρκή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, από τον βασικό μας μέτοχο, που είναι το υπουργείο Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος, ωστόσο οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και ευελπιστώ, επικαλούμενος και τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει η Blackrock, που έχει αναλάβει την υπόθεση της μετεξέλιξης, ότι μέσα στους επόμενους μήνες αυτές θα ολοκληρωθούν. Σημειώνω ότι την τελευταία διετία έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων και πολιτικών, από την υιοθέτηση πολιτικής ESG και σχετικό manual για τις θυγατρικές, έως τον μηχανισμό αναφοράς με τις θυγατρικές μας και την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε θέματα διακυβέρνησης, που διευκολύνουν σημαντικά το εγχείρημα του μετασχηματισμού.

Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω δυο λόγια ακόμη σχετικά με τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα καλύτερα, της μετεξέλιξης του Υπερταμείου σε SWF. Στη νέα φάση που μπαίνει η ελληνική οικονομία με την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, χρειαζόμαστε και νέα επενδυτικά εργαλεία. Ενα από αυτά, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, είναι τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία. Λειτουργώντας ως υπεύθυνοι και μακροπρόθεσμοι επενδυτές, με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, συμβάλλουν καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων και εγγυώνται την αποτελεσματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των επόμενων γενεών στον δημόσιο πλούτο».

Ψηφίστηκε ο νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση των θυγατρικών του Υπερταμείου και θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε τι έχει αλλάξει με την εφαρμογή του.

«Ο νέος νόμος προχώρησε αρκετά τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημόσιων εταιρειών, που παρέμενε για αρκετά χρόνια ως εκκρεμότητα. Με τις ρυθμίσεις του επέφερε μια μεγάλη τομή στην εταιρική διακυβέρνηση, διευκολύνοντας τον στόχο για δημόσιες επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και είναι πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές. Παράλληλα, επέτρεψε στο Υπερταμείο να ασκεί αποτελεσματικότερα τον ρόλο του ως ενεργού μετόχου, με τη ρύθμιση για έγκριση των business plans των θυγατρικών, τη διευκόλυνση της καθιέρωσης ομιλικής πολιτικής, από την περιβαλλοντική διάσταση έως τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τον εξορθολογισμό των δαπανών κ.λπ., με δεσμευτικούς στόχους, διαφάνεια, λογοδοσία»

Εχετε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δημοσίων εταιρειών. Από την εμπειρία σας για να τη βέλτιστη λειτουργία τους και την απόδοση μεγαλύτερης υπεραξίας στο Δημόσιο απαιτούνται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις;

«Κύριε Κολώνα, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις δεν σταματά ποτέ, με την έννοια ότι ο στόχος για μεγαλύτερη βελτίωση, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, είναι διαρκής. Κατά γενική ομολογία πάντως οι δημόσιες επιχειρήσεις που εντάσσονται σήμερα στο Υπερταμείο λειτουργούν όπως κάθε σύγχρονη υγιής επιχείρηση και επιτελούν με αποτελεσματικότητα τον ρόλο τους, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες σε χαμηλές τιμές.

Το Υπερταμείο έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτή, δεν είναι όμως μόνο δικό μας έργο αυτό. Υπάρχει μια υπερδεκαετής προσπάθεια εδώ, συνέβαλαν πολλοί συνεπώς, με πρώτες τις διοικήσεις των εταιρειών. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σταθερά δίπλα σε όλες τις εταιρείες μας, σε στενή συνεργασία με τις διοικήσεις τους αλλά και με τις πολιτικές εκείνες που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία τους. Θυμίζω ότι η επιλογή των διοικήσεων τους γίνεται μέσα από αξιοκρατική τεχνοκρατική διαδικασία, κάθε θυγατρική έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις και πλέον – και για πρώτη φορά – και εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα η ομιλική πολιτική προμηθειών αποδίδει φέρνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους, και αυτό αφορά είτε την πρόσφατη συνεργασία με τις Microsoft και BYTE, αλλά και έργα ομιλικά που έπονται. Επίσης, τα αναπτυξιακά τους προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της χώρας για την πράσινη μετάβαση».

Η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε το πιλοτικό σχέδιο της καταγραφής και αξιοποίησης 500 ακινήτων. Ποια η αξία τους και ποια από αυτά τα ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν και με ποιον τρόπο;

«Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η εικόνα από τον πιλοτικό διαγωνισμό 500 ακινήτων της ΕΤΑΔ είναι αποκαρδιωτική. Η επί δεκαετίες εγκατάλειψη της ακίνητης δημόσιας περιουσίας στην τύχη της είχε, δυστυχώς, υψηλό κόστος. Μιλάνε από μόνα τους τα στοιχεία.

Σε ποσοστό 47% δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου, ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των ακινήτων που έχουν καταπατηθεί, και πλέον υπάρχει ξεχωριστό νομικό πλαίσιο για αυτά. Αλλης κατηγορίας πρόβλημα, αλλά αυτό τουλάχιστον δεν σχετίζεται με τη χρόνια αδιαφορία, είναι ότι μεγάλος αριθμός ακινήτων υπόκειται σε εξαιρέσεις και περιορισμούς (π.χ. Natura).

Είναι ολοφάνερο ότι το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που ανήκει στην ΕΤΑΔ παρουσιάζει δυσκολίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι θα παραιτηθούμε από τον στόχο της καταγραφής και αξιοποίησης. Θα κάνουμε χρήση κάθε δυνατότητας και μέσου ώστε το Δημόσιο να ξέρει ποια είναι η ακίνητη περιουσία του, στο τμήμα τουλάχιστον που ανήκει στην ΕΤΑΔ. Σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό ώστε να έχουμε τον χάρτη και για τα 36.000 ακίνητα της ΕΤΑΔ, που δεν είναι καταπατημένα και φυσικά να ξέρουν όλοι οι πολίτες τα στοιχεία της περιουσίας που, ως δημόσια, ανήκει σε όλους».

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος – ot.gr