Νέα
27 Οκτωβρίου, 2022

Το Υπερταμείο ορίζει τον Μάριο Τέμπο Μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛ.ΤΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Υπερταμείου ορίζει ως μεταβατικό  Διευθύνοντα Σύμβουλο στα ΕΛ.ΤΑ. τον κ. Μάριο ΤέμποGroup Procurement & Operations Officer του Υπερταμείου. Ο κος Τέμπος διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, του λειτουργικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις, και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Ορίζει, επίσης, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΤΑ. την κα Ιωάννα Δούνια, Portfolio Manager του Υπερταμείου, η οποία διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέσεις Strategy και Portfolio Management. Η κα Δούνια έχει στην ευθύνη της την παρακολούθηση των εταιριών ΕΛΤΑ και ΓΑΙΑΟΣΕ που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και αποτελεί Μέλος ΔΣ της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η μακρά επαγγελματική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία τους, τόσο σε ό,τι αφορά στα ζητήματα διοίκησης και ελέγχου, όσο και στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση, αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για την επιλογή τους.

Ο κ. Βασίλης Μπαλούρδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να ανανεωθεί η θητεία του.

Η άμεση αντίδραση του Υπερταμείου στοχεύει αφενός στο να διερευνηθούν άμεσα ζητήματα όπως αυτά που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και θα προβεί σε διαδικασία ελέγχου που θα διενεργηθεί από εξωτερικό σύμβουλο, και αφετέρου στο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας ΕΛ.ΤΑ., και να συνεχιστεί το πλάνο μετασχηματισμού της.

Το Υπερταμείο θα στηρίξει ενεργά τη μεταβατική Διοίκηση προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ενώ η μεταβατική θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ., όπως αυτή ορίζεται βάσει των διαδικασιών του Υπερταμείου. Παράλληλα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του ΔΣ. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΤΑ. με θητεία 90 ημερών με την εξής σύνθεση:

  • Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μάριος Τέμπος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  • Ιωάννα Δούνια, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Υπερταμείου
  • Κωνσταντίνος Κεσεντές, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Pietro Corpi, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Κωνσταντίνος Λαύκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Βασιλική Ανδρέου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
  • Ιωάννης Μώρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Μάριος Τέμπος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Μάριος Τέμπος έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία. Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA- Master in Business Administration του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.