Νέα
5 Ιανουαρίου, 2022

Το Υπερταμείο σε ρόλο asset manager

Tο CEO Initiative Book, είναι η ειδική έκδοση της πρωτοβουλίας ‘CEO Initiative Forum’ του περιοδικού Fortune. Η έκδοση περιλαμβάνει μία σειρά από CEOs της ελληνικής αγοράς, καθώς και την συνέντευξη του CEO του Υπερταμείου Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Πώς προωθεί κουλτούρα διαφάνειας και αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος στην ομάδα των τεχνοκρατών του το Υπερταμείο;

Η διαφάνεια αποτελεί την «εκ των ων ουκ άνευ» αξία που διέπει τη λειτουργία του Υπερταμείου, και για τον σκοπό αυτό υιοθετούμε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης, εποπτείας και διαφάνειας. Η διαφάνεια, η λογοδοσία, το αξιακό πλαίσιο που ορίζει την εταιρική υπευθυνότητα είναι αυτονόητες υποχρεώσεις για κάθε εταιρεία με δράσεις που έχουν περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επιπλέον, αναφέρονται ρητά στο πλαίσιο αρχών και αξιών που δεσμεύουν τη λειτουργία του Υπερταμείου για την επίτευξη των στόχων του. Πέραν αυτού, έχουμε ήδη ξεκινήσει και μια στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για να εμπεδώσουμε στην πράξη μια κουλτούρα ανοικτότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλες τις θυγατρικές μας. Στόχος μας να εκσυγχρονίσουμε τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε θετικές επιδόσεις και αποδόσεις για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας σε σταθερή και μακροχρόνια βάση και να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας με την ελληνική κοινωνία.

Τι σκοπό εξυπηρετεί ο ρόλος του Υπερταμείου ως asset manager;

Η δημιουργία αξίας για το ελληνικό Δημόσιο και την κοινωνία είναι το μεγάλο μας ζητούμενο. Γι’ αυτό, τo Yπερταμείο αλλάζει δραστικά και μετασχηματίζεται σε ένα Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του. Σχεδιάζοντας τη στρατηγική του μέλλοντος, λειτουργούμε πρακτικά. Μελετήσαμε τα επιτυχημένα παραδείγματα διεθνώς και, από τον παθητικό ρόλο του απλού «παρατηρητή των εξελίξεων», αξιοποιούμε τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές επιτυχημένων Public Wealth Funds για να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα του Υπερταμείου ως ενεργού μετόχου και σύγχρονου asset manager. Μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά στον ρόλο και τη λειτουργία του Υπερταμείου είναι ότι τίθενται μετρήσιμοι στόχοι, τόσο για τις θυγατρικές όσο και για το ίδιο το Υπερταμείο. Για εμάς, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Το επόμενο βασικό σημείο του στρατηγικού σχεδίου μας είναι η αξιοποίηση της αξιολόγησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Εδώ ακριβώς είναι και η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Με τον διευρυμένο ρόλο μας θα λειτουργούμε με ευελιξία, υλοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις που θα καθορίζονται ανά περίπτωση από το επίπεδο ωριμότητας και από τις πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης κάθε θυγατρικής.

Πώς μοιράζεστε σε ρόλο επόπτη και asset manager και πώς εξασφαλίζετε ουδετερότητα άνθρακα;

Αφενός εφαρμόζουμε οριζοντίως σε όλες τις εταιρείες νέα, σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα, αφετέρου οι εταιρείες-assets κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη δυναμική και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, συνεπώς ο ρόλος και η παρέμβαση του Υπερταμείου προσαρμόζονται ανάλογα. Είτε ως Reviewer, όπως στην περίπτωση της ΔΕΗ που είναι από τις πλέον ώριμες εταιρείες του χαρτοφυλακίου, είτε ως problem solver, σε περιπτώσεις όπως η ΕΥΔΑΠ και τα ΕΛΤΑ, ή, τέλος, σε περιπτώσεις όπως της Διώρυγας

«Το Υπερταμείο γίνεται καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού και δίνει ώθηση στην εθνική προσπάθεια δημιουργώντας ευκαιρίες στη νέα κανονικότητα που διαμόρφωσε η πανδημία».

της Κορίνθου, όπου θα έχουμε τον ρόλο του active shareholder. Ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του Υπερταμείου αποτελεί η στρατηγική επιλογή της βιωσιμότητας ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα.

Συμμετέχουμε ενεργά στο Παγκόσμιο Δίκτυο One Planet Sovereign Wealth Funds και μετασχηματίζου με όλες τις θυγατρικές μας με βάση τα κριτήρια ESG. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία του Decarbonisation Index, συμβάλλουμε στη μετάβαση σε μια «πράσινη» οικονομία.

Πώς αποτυπώνεται σε επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικά assets το θετικό momentum στην οικονομία και πώς μοχλεύετε τους διαθέσιμους πόρους;

Η σημερινή Ελλάδα έχει υπερβεί σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό της. Ήδη, με τις θεσμικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά και η χώρα επανατοποθετείται στον διεθνή επενδυτικό χάρτη με μεγαλύτερες προσδοκίες. Αυτό, σε συνάρτηση με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει (πόροι Ταμείου Ανάκαμψης, ιδανικός γεωγραφικός τόπος για επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, αναξιοποίητη σε μεγάλο βαθμό δημόσια περιουσία), μπορεί να οδηγήσει σε ισχυροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος με ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομική ανάπτυξη.

Με στόχο τη μόχλευση πόρων, το Υπερταμείο αναλαμβάνει, και το ίδιο, ρόλο επενδυτή, σχεδιάζοντας αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως κάναμε πρόσφατα συμμετέχοντας με 105 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ενώ διατηρήσαμε ρόλο βασικού ρυθμιστή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, διασφαλίζοντας έτσι το συμφέρον του ελληνικού Δημοσίου.