Νέα
14 Ιουλίου, 2022

Υπερταμείο: Η Ελλάδα διακρίνεται στο Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard

Οι επιδόσεις της Ελλάδας, ως προς τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνουν αναγνώριση καθώς –για πρώτη φορά- η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των χωρών με την ταχύτερη ανάπτυξη, ως προς την ορθότερη διαχείριση κρατικών κεφαλαίων με κριτήρια ESG, που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (Environmental, Social και Governance). Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα της χώρας μας, καθώς οδηγήθηκε στις υψηλότερες θέσεις της λίστας, λόγω της ανταπόκρισης που επέδειξε το Υπερταμείο να υιοθετήσει κριτήρια βιωσιμότητας στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Ειδικότερα, η Ελλάδα, κατέλαβε την 28η θέση και GSR Rating 60%, ανάμεσα σε 100 χώρες που συμμετέχουν στον Πίνακα Αποτελεσμάτων – Scoreboard GSR 2022ο οποίος αξιολογεί την πρόοδο της Διακυβέρνησης, της Βιωσιμότητας και της Ανθεκτικότητας (Governance, Sustainability & Resilience of State-Owned Investors) των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων και Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων ανά τον κόσμο.

Η αναγνώριση της Ελλάδας καταδεικνύει τον ρόλο του Υπερταμείου στην ορθή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Από το 2021 το Υπερταμείο αποτελεί ενεργό μέλος του ΟPSWF (One Planet Sovereign Wealth Funds), όπου, από κοινού με άλλα κορυφαία παγκόσμια Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία, στοχεύουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακαΠαράλληλα, επιβραβεύει τη συνεχή εξέλιξη του Υπερταμείου στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Ο Πίνακας Μετρήσεων – Scoreboard GSR αποτελεί ένα «βαρόμετρο» που αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές, με κριτήρια αυστηρά και αμερόληπτα.   Από τη φετινή αξιολόγηση, προέκυψε ότι οι κυρίαρχοι επενδυτές καταβάλλουν προσπάθεια να γίνουν πιο διαφανείς και βιώσιμοι, ωστόσο, η ανθεκτικότητα εξακολουθεί να είναι μια εξελισσόμενη έννοια που θα δοκιμαστεί ξανά, υπό το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

To, δε, ποσοστό 60% προκύπτει από τη συσχέτιση του GSR σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων παραμέτρων και με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για το δημόσιο χρέοςόπως μετρήθηκε από τους οργανισμούς Standard & Poor’s, Moody’s και Fitch Ratings, οι οποίοι βαθμολόγησαν αλφαριθμητικά την Ελλάδα με ΒΒ/ΒΑ2, (σε εύρος βαθμολογίας από D ως AAA). Η αξιολόγηση αυτή από τους τρεις κορυφαίους παρόχους διαφανών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων στις αγορές κεφαλαίων και εμπορευμάτων παγκοσμίως, ισοδυναμεί με μια εξαιρετικής βαρύτητας αναγνώριση για την προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών στη χώρα μας.