Νέα
15 Ιουλίου, 2021

Άρθρο του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλου, κ. Στέφανου Γιουρέλη, στο Reporter Magazine – ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Οι δυνατότητες του 5G θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους επιτρέποντας την ευκολότερη διαχείριση των δεδομένων τους, ενώ θα βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες και τις υποδομές, όπως για παράδειγμα ρομποτικά μηχανήματα σε μεγάλες υποδομές logistics.

«Για τη δημιουργία μίας σύγχρονης και δυναμικά αναπτυσσόμενης οικονομίας, σημαντικό ρόλο παίζουν οι υποδομές της χώρας. Το 5G δεν είναι απλά μία νέα τεχνολογία στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή που θα επηρεάσει σημαντικά μία σειρά από τομείς και υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω των δικτύων του.

Οι δυνατότητες του 5G θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους επιτρέποντας την ευκολότερη διαχείριση των δεδομένων τους, ενώ θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες και υποδομές όπως πχ ρομποτικά μηχανήματα σε μεγάλες υποδομές logistics κλπ. Επίσης θα βελτιώσει πολύ τις δυνατότητες των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτης παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες επιλογών ανάμεσα σε εξαιρετικά καινοτόμες εφαρμογές. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης ότι  μπορεί να υποστηρίξει πολύ καλά την ισότητα στην κινητικότητα και προσβασιμότητα για άτομα με κινητικά προβλήματα, μέσα από ειδικές εφαρμογές.

Στο Υπερταμείο αισθανόμαστε ενθουσιασμό και μεγάλη ευθύνη που εμπλεκόμαστε στη διαχείριση αυτού του απαιτητικού project και θα είμαστε ενεργά δίπλα στους ανθρώπους της θυγατρικής μας «Συμμετοχές 5G», οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν τους πόρους του Ταμείου «Φαιστός». Παράλληλα αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Το Ταμείο με μία πολύ δυνατή ομάδα θα επενδύσει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, όπως οι κλάδοι των μεταφορών & της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας. Με μοναδικό σκοπό να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, καθώς κάθε ευρώ θα επιστρέψει πολλαπλάσιο στην ελληνική οικονομία.

Ως Υπερταμείο, από το ρόλο ενός ενεργού πλέον μετόχου, όμως έχουμε και μία ακόμα ευθύνη. Να βοηθήσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας να ενσωματώσουν το 5G στην καθημερινή τους λειτουργία, ώστε να εκσυγχρονίσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, τις δημόσιες συγκοινωνίες και κάθε πτυχή της λειτουργίας τους. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και φιλικές για τον πολίτη. Γιατί τελικά ο απώτερος σκοπός όλων μας είναι να παρέχουμε καλύτερες, σύγχρονες και φιλικές υπηρεσίες για το κοινό και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το πετύχουμε».