Νέα
4 Μαρτίου, 2022

Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής που έλαβε χώρα στις 25 Φεβρουάριου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Η διάρκεια της θητείας του ορίζεται από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025. Ο κ. Αϊβάζης αντικαθιστά τον κ. Μάρκο Βερέμη ο οποίος παραιτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021 λόγω χρονικών περιορισμών από τις ανειλημμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο κ. Αϊβάζης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1950 στο Κάιρο. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες (Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Lancaster (Αγγλία) στα οικονομικά (Postgraduate Diploma in Economics) και σε Marketing και Finance (M.A.). Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (CFO) και Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής (Chief Operating Officer) του ΟΤΕ Α.Ε. Μετά την εξαγορά του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom (DT) διετέλεσε και μέλος (Εκτελεστικό) του διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και του European Management Board της DT. Διετέλεσε, επίσης μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Σήμερα είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος στα ΔΣ των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και Frigoglass A.E. Στα ΕΛΠΕ είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, ενώ και στις δύο εταιρείες είναι Πρόεδρος του Nomination και Remuneration Committee. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (ΕΠΕΙΔΕΚΚΑ) της Τραπέζης Ελλάδος. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.