Νέα
13 Δεκεμβρίου, 2019

Νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ

Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, έχει επιλέξει την κ. Ξένια Καζόλη, τον Κ. Χαράλαμπο Μεϊδάνη και τον κ. Μίνο Μωυσή ως νέα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Τα νέα μέλη αντικαθιστούν τρία παραιτηθέντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας αυτών μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2021.

Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετά τον διορισμό των τριών νέων μελών, απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. κ. Jacques, Le Pape, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

2. κα. Ξένια Καζόλη, Μέλος

3. κ. Χαράλαμπος Μεϊδάνης, Mέλος

4. κ. Μίνος Μωυσής, Μέλος

5. κ. David Vegara, Μέλος

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών:

Ξένια Καζόλη

Η κ. Καζόλη είναι νομικός με διεθνή εμπειρία και ειδικεύεται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και μεταρρύθμισης. Εργάστηκε για είκοσι χρόνια σε διεθνή δικηγορικά γραφεία (Skadden Arps LLP και Allen & Overy LLP), στις ομάδες των κεφαλαιαγορών στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ειδικευόμενη σε εκδόσεις και διεθνείς προσφορές μετόχων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικοποιήσεις και διασυνοριακές συναλλαγές.

Η κ. Καζόλη, κατά το παρελθόν, εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα στη Washington DC σε θέματα νομικής αξιολόγησης και κανονιστικής μεταρρύθμισης κεφαλαιαγορών στη Λατινική Αμερική. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Επίσης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή Αντισταθμιστικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Η κ. Καζόλη είναι δικηγόρος Νέας Υόρκης, Παρισίων και Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου, LL.M., από το George Washington University και μιλάει πέντε γλώσσες. το George Washington University και μιλάει πέντε γλώσσες.

Χαράλαμπος Μεϊδάνης

Ο κ. Μεϊδάνης είναι δικηγόρος, διευθύνων εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες».

Ο κ. Μεϊδάνης ειδικεύεται στους τομείς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, των Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών, της Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης καθώς και στο δίκαιο των Επιχειρήσεων. Στους ανωτέρω τομείς, ο κ. Μεϊδάνης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από σαράντα άρθρα σε έγκυρα περιοδικά του κλάδου του.

Ο κ. Μεϊδάνης είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb και ΥΔΑΔ) ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έχει διδάξει κατά καιρούς σε ελληνικά και αλλοδαπά πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ, το Πάντειο, το Μπίλκεντ της Άγκυρας, καθώς και το EIPA του Λουξεμβούργου.

Ο κ. Μεϊδάνης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Fellow στο Chartered Institute of Arbitrators.

Μίνος Μωυσής

Ο κ. Μωυσής έχει μια μακρά επαγγελματική πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι εταίρος στην SYNERGON Partners και ιδιοκτήτης της εταιρίας In2Resilience Ltd. εταιριών που ειδικεύονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό αντίστοιχα. Είναι μη-Εκτελεστικός Πρόεδρος της εποπτευόμενης FlexFin ΑΕ, εταιρίας factoring, και μη εκτελεστικό μέλος της εισηγμένης εταιρίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ.

Στο παρελθόν ο κ. Μωυσής έχει διατελέσει ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος στην Εμπορική Τράπεζα (2011-2013) και στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (2005-2010). Προηγουμένως εργάστηκε στον Όμιλο Interamerican ως αναλογιστής, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο κ. Μωυσής είναι αδειούχος αναλογιστής, κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Heriot-Watt του Εδιμβούργου.