Νέα
25 Ιουλίου, 2022

Παραίτηση μέλους ΔΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) έλαβε την παραίτηση της Ιωάννας Καμπούρη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 30 Ιουνίου 2022. Η κα Καμπούρη έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από τις 16 Φεβρουάριου 2021 και Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά την ίδια περίοδο. Η κα Καμπούρη αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου λόγω άλλων προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το ΕΣ θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στην κα Καμπούρη για την ιδιαίτερα πολύτιμη συνεισφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της. Ήταν ο εμπνευστής και πρωτεργάτης συστηματικών προσπαθειών για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για την ίδια την ΕΕΣΥΠ αλλά και τον όμιλο των θυγατρικών της.

Το ΕΣ εύχεται στην κα Καμπούρη καλή επιτυχία στα μελλοντικά της εγχειρήματα.