Νέα
21 Νοεμβρίου, 2023

Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την δημοπράτηση παλαιού σιδηροδρομικού υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Πρώτη πιλοτική εφαρμογή scrapping από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Προγράμματος Διαχείρισης Στόλου.

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, με γνώμονα την πλήρη και διαφανή αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, αποφάσισε την εκποίηση παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (scrap) στις περιοχές της Θεσσαλίας και σημειακά της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη πιλοτική εφαρμογή από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για ένα μέρος του χαρακτηρισμένου ως άχρηστου τροχαίου υλικού που έχει ενταχθεί στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Στόλου. Παράλληλα συνάδει με τη στρατηγική του Υπερταμείου για τη βέλτιστη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς το παλαιό και άχρηστο υλικό, αντί να αποτελεί εστία ρύπανσης, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε νέες χρήσεις, στο πλαίσιο μιας αντίληψης κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δημόσιο. «Ξεκινάει έτσι η επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος, με πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, οικονομικά και λειτουργικά», όπως επεσήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Ιωάννα Δούνια.

Η εκποίηση θα γίνει με όρους διαφάνειας και θωράκισης του δημοσίου συμφέροντος, μέσω πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Η εκποίηση αφορά σε 123 οχήματα. Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.