Προκηρύξεις
27 Μαΐου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΣΥΠ σχετικά με τον επικείμενο σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία

Τελευταία ενημέρωση : «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021»

Επί του ερωτήματος που τέθηκε περί ενδεχόμενου σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση όπου ενδιαφερόμενος για τον παρόντα διαγωνισμό δηλώσει συμμετοχή και σε μελλοντικό διαγωνισμό για το έργο συμβούλου για τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία, η εκτίμηση της ΕΕΣΥΠ είναι ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, εφόσον οι υπηρεσίες που ζητούνται δεν περιλαμβάνουν τη σύνταξη Προκήρυξης για το έργο συμβούλου για τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία, το οποίο αποτελεί μεταγενέστερο στάδιο και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του η ΕΕΣΥΠ με βάσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες και την κατανόηση του αντικειμένου του έργου από τα αρμόδια όργανα.

«Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά»