Νέα
13 Μαΐου, 2019

Δ.Τ.: 3η Ημερίδα θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με επενδύσεις και εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτήσεις & χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) διοργάνωσε στις 9 Μαίου 2019 συνάντηση εργασίας με τις θυγατρικές της (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, ΟΣΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ HELEXPO, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), στην οποία συζητήθηκαν τα επενδυτικά τους πλάνα, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά επενδυτικά έργα ενώ ταυτόχρονα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου, διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών (ΕΙΒ και EBRD), αλλά και στελέχη των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών μίλησαν για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αξιολογείται η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, EFSI, multilaterals funding, Ταμείο Υποδομών, τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές) και υπό διαφορετικές χρηματοδοτικές δομές.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, κατανοώντας τις δυνατότητες αλλά και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και ο σωστός σχεδιασμός και διαδικασίες ωρίμανσης των έργων, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την υλοποίηση επενδύσεων που είναι σημαντικές τόσο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων, όσο και ευρύτερα για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας βασικό πυλώνα της αποστολής της ΕΕΣΥΠ.

Με δεδομένο το κοινωνικό αποτύπωμα αλλά και το οικονομικό μέγεθος των δημόσιων επιχειρήσεων, σε μια εποχή που σημαντικού ύψους επενδύσεις από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και να συμβάλουν καθοριστικά στην αλλαγή της εικόνας των δημοσίων επιχειρήσεων, η ημερίδα είχε ως σκοπό να θέσει τα θεμέλια του διαλόγου με τους βασικούς φορείς χρηματοδότησης, με στόχο την ταχύτερη ωρίμανση και χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα υποδομών και δικτύων, αλλά και σε έργα αναβάθμισης του τροχαίου υλικού και συγκοινωνιακού στόλου, επενδύσεις σε ακίνητα και εμπορευματικά κέντρα, επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία και καινοτόμα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρησιακής ευφυΐας, κ.α..

Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση του φάσματος επενδύσεων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ ανά κλάδο, ενώ 4 θυγατρικές παρουσίασαν επιλεγμένα επενδυτικά έργα διαφορετικής ωριμότητας και μεγέθους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις για τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και εναλλακτικές δομές υλοποίησης επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και παρουσιάσεις για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (με αναφορές και στην επόμενη προγραμματική περίοδο), καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες αξιοποίησης των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και των μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης. Τόσο η EIB ως διαχρονικά ο πιο μεγάλος διεθνής χρηματοδοτικός εταίρος στην Ελλάδα, όσο και η EBRD την τελευταία πενταετία, έχουν χρηματοδοτήσει μείζονες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και έργα υποδομών που δημοπρατεί το Δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ (Εγνατία Οδός, Αττικό Μετρό, αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ΔΕΣΦΑ, κ.α.).

Στο δεύτερο κύκλο της συζήτησης, που επικεντρώθηκε στα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, υπήρξε εισαγωγή από την ΕΙΒ για το Ταμείο Υποδομών, παρουσιάζοντας το σντίστοιχο κοινοτικό πρόγραμμα που προβλέπεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επιτυχημένου προγράμματος JESSICA. Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες σχετικά με θέματα τραπεζικού δανεισμού, Project Finance, χρηματοδοτήσεις στην αγορά ακινήτων και ΑΕΕΑΠ αλλά και άντλησης χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές. Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε κάθε ένα από τους ανωτέρω τομείς, ενώ ετέθησαν ερωτήματα επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.