Νέα
7 Οκτωβρίου, 2019

Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. («ΕΛΤΑ»), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας ΕΛΤΑ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και γνώσεις προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ομόφωνα, αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ:

  1. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Βασίλης Μπαλούρδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Κωνσταντίνος Kεσεντές, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό εννεαμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΤΑ, με ημερομηνία 30.08.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ συνεχίζει να έχει ως στόχο ενέργειες άμεσης προτεραιότητας για τη διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας, τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να οριστικοποιήσει το στρατηγικό, επιχειρηματικό και λειτουργικό πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς, καθώς και παραδείγματα άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών που αναδιαρθρώθηκαν. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, θα πρέπει επίσης να οριστικοποιηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ευκαιριών ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, καθώς και να οριστικοποιηθεί και υλοποιηθεί η ψηφιακή στρατηγική για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας με βάση το νέο επιχειρησιακό της μοντέλο.

Βλέπε Παράρτημα Α΄ για τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των νέων μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. («ΕΛΤΑ»):

1. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Ryerson University, Toronto, Canada. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων. Υπήρξε συνιδρυτής και για πολλά έτη Managing Director της Byte Computer, εταιρίας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ από το 1997 έως το 2002 διετέλεσε στέλεχος της Lotus Development Corporation, θυγατρική της IBM, όπου ήταν υπεύθυνος για τη στρατηγική κατεύθυνση και ανάπτυξη σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα). Στη συνέχεια συνεργάστηκε ως Director & Partner με τη διεθνή εταιρία SBR Consulting, σε έργα μετασχηματισμού και ανάπτυξης εταιρειών τεχνολογίας, με έδρα το Λονδίνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως Google, Microsoft, SAP, Oracle, Vodafone Cisco, HP, T-Systems, Expedia κ.α.. Τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου της SingularLogic, εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

2. Βασίλης Μπαλούρδος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ο Βασίλης Μπαλούρδος είναι κάτοχος πτυχίου BSc Λογιστικής και Οικονομικών από το American College of Greece (Deree College) και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών International Business Strategy από το Maastricht University. Το 1995 ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Kraft Jacobs Suchard απ’ όπου αποχώρησε ως Treasury and Credit Control Manager. Στη συνέχεια η καριέρα του εξελίχθηκε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Από το 2000 έως το 2010 συνεργάστηκε με τη Vodafone αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης αρχικά στο Finance και στη συνέχεια σε εμπορικές διευθύνσεις. Το 2010 εντάσσεται στο δυναμικό της Wind, αναλαμβάνοντας ρόλο Ανώτερου Διευθυντή Μάρκετινγκ και μέλους της Διοικητικής Ομάδας της εταιρείας. Διαδοχικά κατείχε τη θέση του Executive Director στις Διευθύνσεις Marketing πελατών συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και συνδυαστικών πακέτων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και του Business Development. Ο κύριος Μπαλούρδος διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλο το φάσμα των εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών σε ανταγωνιστικές αγορές.

3. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, η οποία το 2009 μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Έχει διοριστεί Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.