Προκηρύξεις
5 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών («ΠΥΠ») για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο σε σχέση με την Παροχή Υπηρεσιών για την προετοιμασία, υλοποίηση και λειτουργία έργων/προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το Υπερταμείο και τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου

Διευκρινίσεις

Τελευταία ενημέρωση:

Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00 Αθήνας. Αριθμός Αρχικής Προκήρυξης στην ΕΕ 2024/S 46-133114. Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης στην EE 2024/S71-210208.