Προκηρύξεις
26 Μαρτίου, 2020

Request for proposal for the selection of advisor to provide advisory services in relation to the carbon regions transition master plan

Τελευταία ενημέρωση: Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 στις 15.00.